ЗАСАГ ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
Энд дарна уу
ИРГЭДИЙН УУЛЗАЛТЫН ЦАГ
Энд дарна уу
ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ АЖИЛТАН
Энд дарна уу

Төрийн албаны нэгдмэл байдлыг хангаж, төрийн мэргэшсэн албан хаагчдаар төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай үзүүлж, төрийн бодлого шийдвэрийг цаг алдалгүй хүргэнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *